Infrasolutions
Kontakt

Bli en Civil 3D specialist med programvara som används inom civilingenjörs- och landskapsarkitekturprojekt.

Får en fullständig utbildning i Civil 3D inom områden som väg- och infrastrukturdesign.

 1.  Grunderna i AutoCAD: Innan du börjar använda Civil 3D är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för AutoCAD,  eftersom Civil 3D bygger på AutoCAD-plattformen.
 2.  Terrängmodellering: Lär dig att skapa och redigera terrängmodeller, inklusive ytinmätning, skärningar och fyllningar.
 3. Alignments (Linjekonstruktion): Förstå hur man skapar och redigerar linjeföring, som används för att representera väg-, järnvägs- och ledningssträckningar.
 4. Profiler: Lär dig att skapa och använda profilobjekt för att beskriva höjdförändringar längs med linförmål.
 5. Korsningar och kurvor: Förstå hur man skapar och bearbetar korsningar, rundkörningar och andra typer av horisontella geometrier.
 6. Borrningar och volymberäkningar: Använd Civil 3D för att generera kvantitetsberäkningar och förstå hur man analyserar jord- och vägmaterial.
 7. Markanpassning: Lär dig att anpassa terrängen för att passa ditt projekt och skapa önskade ytor.
 8. Gravitationsnätverk: Förstå hur man skapar och redigerar avloppssystem, vattenledningar och andra gravitationssystem.
 9. Kartor och redigering: Använd Civil 3D för att skapa kartor och layouter som kan användas för att presentera dina projekt.
 10. Databashantering: Behärskning av databasfunktionerna i Civil 3D är viktigt för att hantera projektinformation och för att säkerställa datakonsistens.
 11. Arbetsflöden och projektorganisation: Lär dig att organisera dina projektfiler och använda arbetsflöden som passar dina projektbehov.
 12. Visualisering och presentation: Förstå hur man använder renderingstekniker och animationer för att visualisera och presentera dina projekt för klienter och intressenter.
 13. Utveckla specialiserad kunskap: Beroende på dina specifika projektbehov och bransch, kan det vara nödvändigt att utveckla specialiserade färdigheter inom områden som väganalys, markåtervinning eller vattenhantering.

KONTAKTA MIG


Om du vill veta mer:

- Programmering, apputveckling på Autodesk API

- Användning, utbildning Autocad & Civil 3D

- Praxis inom civilingenjörs- och landskapsarkitekturprojekt


Med vänliga hälsningar 


Dirk Rössger

Samhällsbyggnadskonsult