Infrasolutions
Biografi

OM MIG


Jag började min karriär som mätningsingenjör i 90-talet, där jag jobbade framför allt med inmätning och utsättning av anläggning. Att se på plats hur saker och ting är utformad gav mig rätt förutsättningar att projektera anläggningar. Genom tiden utvecklade jag som projektör flera kunskaper med teknisk höga krav och djup användning av gatuutformning och gestaltning för att skapa säkra vägar och platser i samhället, men också med projektplanering för omtanke på projektkostnad. Parallellt fick jag stort intresse att utveckla och förbättra CAD-funktionalitet genom att automatisera och programmera processer för att minimera projekteringsarbete och öka kvalité av bygghandlingarnas resultat. Som samhälls-byggnadskonsult vill jag erbjuda totala lösningar inom anläggningsprojektering, det innebär även att hitta hållbara dagvattenlösningar, att beräkna och dimensionera ledningsnät och minska utsläpp av föroreningar. Aktuellt ger jag kunden ett bra bollplank på att lösa dagvatten-hantering genom öppna lösningar.


Att planera arbete och hålla lovade deadlines är preliminärt genom positiv inställning till projekt, tydlig kommunikation till kunden och teamet för att glädja alla inblandade.


Det jag gillar mest är att växa med utmaningar och lära sig nytt. Jag brinner för infrastruktur och har mest fokus på hälsosam utveckling av samhället med omtanke på naturen.Dirk Rössger

Samhällsbyggnadskonsult

UTBILDNING

2021 - 2022

Yrkeshögskoleutbildning inom naturbaserade dagvattenlösningar


För att bidra på hållbar utveckling med rådande klimatförändringar gick jag en yrkeshögskoleutbildning på Båstad Akademi i tiden mellan oktober 2021 och mars 2022. Utbildningen gav bred kompetens inom effektiv och enkel dagvattenhantering med naturbaserade lösningar och med svar på:

 • Vem som har ansvaret för dagvattnet och hur är kopplingen till krav och riktlinjer?
 • Hur ska man tänka för att hantera och fördröja dagvattnet med Regnbäddar, Skelettkonstruktioner, Svackdiken, Permeabla beläggningar, Överdämningsytor/torra dammar, Krossdike, Damm, Våtmark? 
 • Kartläggning av plats och vilka förutsättningar finns? Värdering och behov av trädplanteringar med luftiga fördelningslager, Regnbäddar med biokol, Gröna tak på busskurer, Växtvägg för att ge biologisk mångfald? 
 • Syfte med växtval, etablering och skötsel av växter vid vatten, upplevelsevärden?

Många studiebesök ingick i utbildningen bland annat på Green Roof Institute som arbetar med projekt, gröna tak och väggar, Ekostaden Augustenborg som har en lång historia av omfattande satsningar för ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. 

En viktig fråga hur tar man ställning till drift- och skötselperspektiv och vanliga fel och brister? Vad man ska tänka på vid kravställning, byggande samt drift och underhåll?

Kreativa dagvattenlösningar skapar estetiska, ekologiska och funktionella vattenanläggningar. Framtidstänkande samverkansprojekt med Halmstad och Laholms kommun tillsammans med Laholmsbuktens som bidrar till att vara en föregångare och utforskare av nya hållbara vattensmarta lösningar inom dagvattenhantering var mycket intressant att följa upp. 


2013 - 2015

Certifierad .NET utvecklare

 • C#.NET
 • Visual Studio
 • SQL


1993 - 1997

Teknisk examen inom Mät&Bygg

 • Autocad, Civil3D
 • LISP & Visual LISP programmering
 • Totalstation, Avvägning, Laserscanning

KUNSKAP OCH KOMPETENS


 • Civil3D mark- och väg- design
 • Civil3D pipenetwork för VA-projektering
 • Storm & Sanitary Analysis (Civil)
 • BIM samordning med Navisworks
 • Autodesk Forge Plattform, design management
 • Autocad  plugin utveckling
 • Programmering med DCL, LISP, .NET
 • Webdesign med HTML, Javascript, PHP
 • Visual Studio Professional
 • Visual Studio Code
 • CAD-Design
 • App-Utveckling
 • BIM/CAD Samordnare
 • Mätteknik
 • Utbildare Projektering

ERFARENHET

2021

Pontarius Göteborg

Samhällsbyggnadskonsult


Projekt: Driftplats Lekarekulle/Kungsbacka

Dagvattenutredning av 100 hektar avrinningsområde på anläggning, undersökning flöde, kapacitet av ledningssytem samt granskning av markavvattningsföretag.

Anläggningen ligger på Västkustbanan bandel 627 mellan km 39+600 och km och 42+ 250 söder om Kungsbacka. Den består av två huvudspår och ett uppställningsspår samt ett stickspår. Driftplatsen ligger huvudsakligen i rakspår där området avvattnas genom dräneringsledningar längs med sträckan på östra sidan.


Uppgifter:

- Scalgo och SSA-analys

- Drönareskanning


2020 - 2021

Ramböll Göteborg

Mark- och VA-projektör, NET-utvecklare


Projekt: Masthuggskajen , Göteborg

Älvstaden, där Masthuggskajen blir en ny stadsdel, är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek genom att stärka centrum mot vattnet. Masthuggskajen ska ge plats för cirka 1300 bostäder, 125 000 kvadratmeter kontor och handel samt förskola, hotell och grönytor. Delar av bebyggelsen kommer att finnas på en ny halvö som byggs ut i Göta älv. Förstudie innehåller förslag för design och transport samt för hantering av tekniska tjänster.


Uppgifter:

- Höjdsättning
- Civil3D modellering
- Kostnad 61 500 000 SEK


Kontakt:

Stefan Sahl, +46 70 655 60 35

Jonas Gedda, +46 70 329 34 88


2013 - 2019

ÅF Infrastructure + Symetri

Markprojektör, NET-utvecklare


Projekt: Mjukvara utvecklare på produkt Civil3D/Naviate
- Programmering med Visual Studio 2015
- Programmering inom Autodesk Civil3D API
- Programmering med C#.NET, XML, SQL
Kontakt: Martin Burows, Mobil +46 70 48 28 896


Projekt: E20 Bälinge - Vårgårda
- Vägutformning i plan och profil
- 3d-modellering för BIM-samordning
Uppgifter:
- Design enligt Trafikverkets VGU-krav gatuutformning
- Teknisk beskrivning anslutande till AMA 2017
- Mängdbeskrivning för kostnadskalkyl
Leverans:
- Bygghandlingar
- Ritningar i höjd-ytskikt, profil och tvärsektioner
- Utsättningsmaterial via XML-output
Beställare:

Trafikverket, Martin Matsson +46 70 333 25 17

2011 - 2013 

Markteknik Göteborg (år 2013 en del av ÅF)

Mark- och VA-projektör, LISP-utvecklare


Projekt: Göteborg/Angered Titteridammsvägen
Uppgifter:
- Inmätning med GPS och totalstation (Topcon/Sokkia)
- Konstruktion av 3 cirkulationsplatser med 4-vägs stadsgata
- Användning utav Civil3D 2012
- Kostnad 65 Mio. SEK
Leverans
- Förfrågningsunderlag respektive bygghandling
Kontakt: Peter Gustafsson, Telefon +46 10 505 34 83
Martin Lindberg, Mobil +46 70 895 05 14

2008 - 2010

ATKINS Malmö

Vägprojektör, LISP-utvecklare


Projekt: Riksväg 21 med trafikplats i Hässleholm
- Konstruktion linjeföring med Trimble/Novapoint 17
Kontakt: Johan Peetz, Telefon +46 42 400 15 20

2005 - 2008 

Engineering Schönenberg Munich

Mätningsingenjör


Projekt: North bypass Pasing
- Utsättning med reflectorless Leica Robotic Totalstation
- Konstruktion och byggfaser med Autocad
- Mängberäkning byggmaterial
Kontakt: Rüdiger Schönenberg, Telefon +49 171 3 60 19 08

1998 - 2005

Engineering Rossipal

Mätningstekniker


Projekt: Sanering München ‘Alter hof’
- Avvägning med Leica NA2002
- Scanning med reflectorless Leica Totalstation TC1100
- 3D modellering med Autocad 2000
Kontakt: Gunther Rossipal, Telefon +49 8141 52 48 40

UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDE


2022 - Novo Utbildning

Byggarbetsmiljösamordnare

Bas P och U


2022 - Naturbaserade dagvattenhantering 

Utredning, anläggning, kalkyl


2020 - Byggbranschens utbildnings center

Energieffektivt byggande och installation


2019 - Teknologisk Institut AB

Vatten- avlopp dimensionering


2018 - Trafikverket

Arbete på väg 1+2 nivå


2015 Pris Developer Autodesk Exchange

Utveckling  AutoCAD/Civil 3D


2015 - Fernhochschule Darmstadt (SGD)

Certifierad C# Utvecklare


2013 - EGA

Juridik AB04+ABT06


2012 - AMA Anläggning

Teknisk beskrivning


1997 - Landesvermessungsamt Sachsen

Certifierad Mätningstekniker