Utveckling

Utveckling av iCAD 


Jag hjälper till att ta fram en verktygslåda där projektörer och arkitekter får möjlighet i användning av Autocad och Civil3D att automatisera cad-processer inom projekteringsarbete. Tanke är att skapa snabba, effektiva funktioner med LISP- och .NET-programmering anpassad till behov av kollegor 

ROLL

Programmerare


KLIENT

Ramböll


PLATTFORMAR

Autocad API

Civil3D API

Framework 4.6

DOSLib 9.0.3


Happy young couple calculating bills at home
Smiling business people looking at sticky notes on glass in meeting ro

Utveckling av Symetri´s Naviate


Naviate Road mallar som är utformade för att uppfylla de skandinaviska nationella standarderna. Biblioteket med premär förteckningar täcker de vanligaste vägtyperna. Bred produktpallet för Civil3D. Mallar och inställningsfiler ingår i programmet och kan anpassas till användarnas behov.


ROLL

.NET Utvecklare


KLIENT

Symetri


PLATTFORMAR

Civil3D API

Framework 4.6

The biggest and strongest rapids in the north region (Storforsen, Swed
Road through Söderåsen nationalpark in Sweden during fallseason
Beautiful aerial view of the Oresundsbron bridge between Denmark and S
architect man working with laptop and blueprints,engineer inspection i

Utveckling av Infratools 


Motivation är att hjälpa CAD-användaren med enkla funktioner inom olika områden för utformning av anläggningsprojekt.

Installation är tillgänglig från Autocad och eller Civil3D version 2014-2020.

Användare finns hos konsultföretag som 02Landskap, AFRY, SYSTRA, AECOM, COWI.

infratools_blank
infratools_automatisering
infratools_plan
infratools_coordinates
infratools_quatityreport
infratools_infradesign

ROLL

Utvecklare


KLIENT

Freeware


PLATTFORMAR

Autocad API

Civil3D API

Framework 4.6

OpenDCL